Aitken Harter Solicitors: Acala Boden

Acala Boden

Acala Boden Aitken Harter

020 7607 5768

07886 467227

Email: info@aitkenharter.co.uk

Aitken Harter
Solicitors & Family Mediators
398, Caledonian Road
London N1 1DN

Back to Team

Accredited Police Station Representative


Acala Boden is an Accredited Police Station Representative. Along with Louise, Gordon, David and Angus, she provides advice and assistances to clients held in police custody.
Acala speaks English and Polish.

Acala Boden jest Akredytowanym Reprezentantem Prawnym na Posterunkach Policji i wraz z Louise, Gordonem, Davidem i Angusem, udziela porady i pomocy klientom zatrzymanym przez policję.

Approach

Acala is an experienced Polish/English Interpreter and Translator. A Law Graduate she has worked previously as a Research Assistant at The Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS). She is a firm believer in the need to protect the more vulnerable detained in police custody e.g. teenagers, the mentally ill/learning disable and foreign nationals.

Acala jest absolwenką prawa, a także doświadczonym tłumaczem polsko – angielskim. Poprzednio pracowała jako asystent badań w Centrum Polityki Migracyjnej i Społeczeństwa (COMPAS). Acala dostrzega potrzebę obrony osób ze szczególnymi potrzebami wśród zatrzymanych przez policję, np. nastolatków, osób z chorobami psychicznymi/ trudnościami w nauce, obywateli zagranicznych.

Membership & Accreditation

  • Accredited Police Station Representative since 2008